Kliiniline farmakoloogia

Eesti haiglate ainuke kliiniline farmakoloog dr Toomas Marandi (PhD) töötab Regionaalhaiglas. Tema juhitud meeskonna pikaaegse tõhusa töö tulemusena on meie haiglast kujunenud ravimite kliiniliste uuringute kompetentsikeskus Eestis. Ravimite kliiniliste uuringute korraldamisel Regionaalhaiglas juhindutakse tänapäevastest nõuetest, kõik uuringud on saanud eelneva kooskõlastuse nii sõltumatult meditsiinieetika komiteelt kui ka vajadusel Ravimiametilt. See tagab osalevate patsientide huvide kaitse parimal viisil.
Esimese Eesti haiglana toimub kõigi ravimite kliinilistes uuringutes kasutatavate ravimite käitlemine (sh ettevalmistamine manustamiseks) haiglaapteegis. Nii on tagatud kõigi kvaliteedinõuete täitmine parimal tasemel.
Eesmärgiga aidata arstidel kaasata uuringutesse võimalikult palju patsiente on Mustamäe korpuses võimalik tellida õe- ja koordinaatoriteenuse täispakett, mille sisu lepitakse kokku iga konkreetse projekti puhul eraldi. 

Kontakt: ctu@regionaalhaigla.ee

Esimese Euroopa haiglana oleme Sanofi premier site’i võrgustiku liige, mis on toonud kaasa võimaluse osaleda suuremas hulgas ravimite kliinilistes uuringutes, samuti osaleda uuringute planeerimisel juba algetapist alates. Teeme head koostööd ka teiste partneritega. Aastatepikkuse hea koostöö tunnustuseks on Regionaalhaigla valimine Quintiles’i partnerhaiglaks. 

20. mail 2011 avas Regionaalhaigla uue lehekülje kliiniliste uuringute ajaloos Eestis – alustati heade kliiniliste tavade ja kliiniliste uuringute metoodika jätkukoolitusega arstidele, kellel on viimasest kursusest möödas viis või rohkem aastat. Kursuse kuraator on kliiniline farmakoloog dr Toomas Marandi ja lektoriteks tippspetsialistid Tartu Ülikoolist, Ravimiametist, Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteest, Sanofi Aventis Estonia OÜst ja Regionaalhaiglast. Ühepäevase kursuse jooksul pööratakse suurt tähelepanu arengutele kliiniliste uuringute läbiviimise metoodikas, samuti tänapäevasele uuringueetikale ning tutvustatakse kliiniliste uuringute läbiviimise praktilisi aspekte meie haigla näitel. Lisaks eelkirjeldatud Eestis ainulaadsele koolitusele toimuvad traditsioonilised kahepäevased baaskoolitused õdedele, proviisoritele ja arstidele. Kahepäevase kursuse läbimine on eeltingimus ravimite kliiniliste uuringutega tegelemiseks meie haiglas.