Kursuse läbinud Regionaalhaigla töötajad

Kiirgusmeditsiini tehnoloogia ohutu kasutuse alase täiendkoolituse läbisid 9 Regionaalhaigla töötajat

05.06.2018

Tallinna Tehnikaülikooli ja Regionaalhaigla vahel sõlmitud koostöölepingu alusel toimuva ühistegevuse oluliseks alaprojektiks on kiirgusmeditsiini tehnoloogia ohutu kasutuse arendamine. Selle projekti esimene koolitusmoodul oli pühendatud radiofarmaatsiaga seotud tehnoloogiate ohutule kasutamisele. Koolituse läbinud 9 Regionaalhaigla töötajat said eelmisel kolmapäeval TTÜ diplomid. Koolitus kestis viis kuud ja toimus esmakordselt.

„Mul on hea meel näha kiirgusmeditsiini ohutusele pühendatud arenguid radiofarmaatsia kiire arengu taustal Regionaalhaiglas,“ ütles Regionaalhaigla nukleaarmeditsiini osakonna juhataja ja TTÜ professor Sergei Nazarenko ja lisas: „Koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga on võimaldanud meil tõsta patsientidele pakutava diagnostika ja raviteenuse uuele tasemele.“

Täiendkoolitus käsitles tervishoiuasutuse radiofarmaatsia erinevaid toimimistasemeid, nukleaarmeditsiinis kasutavate isotoopide ja kandurmolekulide eripärasid ja tehniku töös vajalikku radiofarmaatsia alast oskussõnavara inglise- ja emakeeles. Kursuse läbinud töötajad on saanud oskuse uusi teadmisi rakendada kogu radiofarmatseutikumide elutsükli jooksul - valmistamisel, manustamisel, uuringute salvestamisel ja kiirgusohutusnõuete järgimisel töökeskkonnas, patsiendil ja väliskeskkonnas.

Diplomid andis üle TTÜ Tervisetehnoloogiate Instituudi direktor professor Kalju Meigas, kes pidas ka Regionaalhaigla ja TTÜ vahelisele koostööle pühendatud sõnavõtu.