Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Kandideerimisavaldus

ÕENDUS- JA HOOLDUSTÖÖTAJA KANDIDAADI AVALDUS
1.1 Ees- ja perekonnanimi
1.2 Sünnikuupäev ja aasta
1.3 Kutse õde
ämmaemand
laborant/bioanalüütik
velsker
radioloogiatehnik
hooldusõde
muu
1.4 Haridus alg
põhi
kesk
kesk-eri
kõrgem
teaduskraad
1.5 Kutset tõendava dokumendi väljastanud
õppeasutuse nimi ja lõpetamise aasta
1.6 Eriala
1.7 Registreerimistunnistuse nr (Tervishoiuametis) Nr.

Eriala1
Eriala2
Eriala3
1.8 Keeleoskus Emakeel: eesti muu

Eesti keele oskus muu emakeele puhul:
kõrgtase kesktase algtase
1.9 Eelnev töökogemus: 3 viimast töökohta
alustades viimasest
(organisatsioon, ametikoht ja töötamise aeg)
1
2
3
2. Soovin kandideerida: õendustööle
hooldustööle
2.1 Kliinik kirurgiakliinik
sisehaiguste kliinik
diagnostikakliinik
psühhiaatriakliinik
anestesioloogiakliinik
 järelravi kliinik
2.2 Soovin alalist tööd alates (kuupäev)
ajutist tööd perioodil - (ajavahemik)
2.3 Soovin

päevast tööd
vahetustega tööd

2.4 Soovin täiskoormusega
osalise koormusega
3. Kontaktandmed
Kodune aadress
Telefon
Mobiiltelefon
E-mail