Immuunfiksatsioon seerumi monoklonaalsetele immuunglobuliinidele

Immuunfiksatsioon seerumi monoklonaalsetele immuunglobuliinidele (S-Immfix)

Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratooriumi kliinilise keemia  labor

Telefonid 617 1642

 

Üldiseloomustus

Monoklonaalsed immuunglobuliinid on plasmarakkude üksikkloonide proliferatsiooni produktid. Nad eristuvad elektroforeetilisel pildil eraldi vöödina, mida nimetatakse M- komponendiks (vt S-Prot-Fr). M-komponendid võivad koosneda mitte ainult monoklonaalsetest immuunglobuliinidest, vaid ka lähedase elektroforeetilise liikuvusega immuunglobuliinidest. Seetõttu vajab M-komponendi esmane leid elektroforeetilisel pildil edasist uurimist selle monoklonaalsuse kinnitamiseks ning tüpiseerimiseks, mida võimaldab immuunfiksatsiooni meetod.

Uuring ei ole eraldi tellitav, see on S-Prot-Fr jätkuuuring.


Näidustused

  • M-komponendi monoklonaalsuse kinnitamine ning raviefektiivsuse jälgimine lümfoproliferatiivsete haiguste ja amüloidoosi korral.
  • Müeloomtõve ravivastuse hindamine.

Referentsvahemik

Monoklonaalsuse tunnuseid ei leitud.


Kliiniline tõlgendus (vt ka S-Prot-Fr, dU-Prot-Fr, dU-Immfix, S-Ig fKappa /S-Ig fLambda)

Vastus väljastatakse koos laboriarsti kommentaariga.

M-komponendi monoklonaalsuse kinnitamine viitab lümfoproliferatiivsele haigusele ning patsient vajab hematoloogi konsultatsiooni.

M-komponendi tüpiseerimine on vajalik enne ravi alustamist ning raviefektiivsuse jälgimisel patsiendi seisundi ja/või elektroforeetilise uuringu leiu muutumisel.

Monoklonaalsete kergete ja/või raskete ahelate leid koos amüloidoosi  sümptomaatikaga viitab nende võimalikule rollile amüloidoosi tekkes.


Proovi-/uuringumaterjal

Veeniveri /seerum

Proovianum

Geeliga CAT katsuti (kollane kork)

Uuringumaterjali säilivusaeg,  -temperatuur jm transpordi tingimused

 15...-25°C  1 päev

 2...8 ⁰C  7 päeva                

-15...-25°C 1 kuu

Teostamise sagedus

Tööpäeviti

Mõõtemeetod

Immuunfiksatsioon geelelektroforeesil

HK kood

 66119

 

Kasutatud kirjandus

  1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 5th ed. US: Elsevier Inc; 2012.
  2. Reaktiivi infoleht, HYDRAGEL 4 IF, SEBIA application, 2015-09
  3. Müeloomtõbi. Diagnoosimis- ja ravijuhis 2010. http://www.myeloomiliit.ee/wp-content/uploads/2014/10/Myeloom_ravijuhis.pdf

Koostanud Galina Zemtsovskaja, Kliinilise keemia ja hematoloogia osakonna vanemarst

18.07.17

Laboriuuringute valdkond