Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakond

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakonnas teostatakse histoloogilisi, immunohistokeemilisi, molekulaarbioloogilisi ja geneetilisi uuringuid, et täpsustada diagnoosi, prognoosi või määrata ravitaktikat.

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakonnas on kasutusel järgnevad analüüsimeetodid:

  • IHC (immunohistochemistry) - immunohistokeemia;
  • DIF (direct immunofluorescence) - immunofluoresents;
  • FISH (fluorescence in situ hybridization) - fluorestseeruva märgisega in situ hübridisatsioon;
  • CISH (chromogen in situ hybridization) - kromogeeni märgisega in situ hübridisatsioon;
  • Real-time PCR (polymerase chain reaction) - reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon.
 
Immunoloogia üksus

 

Üksuses kasutatakse analüüside teostamiseks antigeen-antikeha reaktsioonil põhinevat immunohistokeemilist meetodit, mille abil ilmestatakse erinevate antigeenide olemasolu koepreparaatides. Patsiendi diagnoosi ja haiguse prognoosi täpsustamiseks on kasutusel ligikaudu 160 antikeha. Prediktiivsetest ehk kindla ravimi näidustusega analüüsidest teostatakse üksuses HER2 geeni avaldumise määramist rinnanäärme ja seedetrakti kasvajates, ALK ja ROS1 translokatsiooni tagajärjel üleavaldunud valgu esinemise hindamist kopsu adenokartsinoomi diagnoosi korral ning PD-L1 avaldumise hindamist erinevates kasvajapaikmetes.

Fikseerumata naha bioptaatidele teostatakse immunofluoresentsuuringuid, et tuvastada kudedes ladestunud immuunkomplekse.

Lisaks viiakse üksuses läbi histoloogilisi erivärvinguid, ilmestamaks ja identifitseerimaks erinevaid ladestusi, infektsioone ja koetüüpe.

Molekulaarpatoloogia üksus

Molekulaarpatoloogia on patoloogia valdkond, mis tegeleb haiguste uurimisega molekulaarsel tasandil. Molekulaarpatoloogia hõlmab aspekte patoloogia, molekulaarbioloogia ja geneetika erialadest.

Molekulaarpatoloogia üksuses määratakse PCR meetodil mitmeid geneetilisi muutusi, et täpsustada onkoloogiliste haiguste prognoosi ja ravitaktikat.

 

Tsütogeneetika üksus

 

Tsütogeneetika (tsütoloogia e rakuteadus + geneetika) on geneetika valdkond, mis tegeleb pärilikkuse uurimisega rakutasandil. Tsütogeneetiline analüüs keskendub kromosoomide uurimisele, molekulaar-tsütogeneetika keskendub täpsemalt kromosoomipiirkondade uurimisele, kasutades spetsiaalseid meetodeid.

Tsütogeneetika üksuses määratakse FISH meetodil mitmeid kromosoomide aberratsioone ja translokatsioone, et täpsustada kasvajate ja hematopatoloogiliste haiguste diagnoosi, prognoosi ja ravitaktikat.

 

Link uuringute nimistule

 

 

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakond

Mare Rebane

sekretär

617 1398

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakond

Valeria Lukaševitš

juhtiva bioanalüütiku kt

617 2377