Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakond

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakonnas teostatakse uuringuid, kasutades molekulaarbioloogilisi ja geneetilisi meetodeid, et täpsustada diagnoosi, prognoosi või määrata prediktiivseid muutusi.

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakonnas on kasutusel järgnevad analüüsimeetodid:

  • FISH (fluorescence in situ hybridization) - fluorestseeruva märgisega in situ hübridisatsioon;
  • CISH (chromogen in situ hybridization) - kromogeeni märgisega in situ hübridisatsioon;
  • Real-time PCR (polymerase chain reaction) - reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon.
Molekulaarpatoloogia üksus

Üksuses teostatakse real-time-PCR meetodil mutatsioonanalüüsi järgnevates geenides: EGFR (epidermal growth factor receptor), BRAF (B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase) ja KRAS (kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) esinevate mutatsioonide tuvastamiseks.

 

Tsütogeneetika üksus

 

Üksuses määratakse FISH analüüsil mitmeid translokatsioone, et täpsustada hematopatoloogiliste haiguste diagnoosi ja prognoosi. Samuti määratakse FISH analüüsil rinnanäärme- ja seedetrakti kasvajate korral HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) geeni amplifikatsiooni, mille esinemine omab prediktiivset informatsiooni. CISH analüüsil määratakse EBER (Epstein Barr viirus) esinemist koematerjalis.

Kristiina Tamboom

Kristiina Tamboom

laborispetsialist

617 1399