Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakond

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakonnas teostatakse uuringuid, kasutades molekulaarbioloogilisi, geneetilisi ja immunohistokeemilisi meetodeid, et täpsustada diagnoosi, prognoosi või määrata prediktiivseid muutusi.

Immunoloogia ja molekulaarpatoloogia osakonnas on kasutusel järgnevad analüüsimeetodid:

  • FISH (fluorescence in situ hybridization) - fluorestseeruva märgisega in situ hübridisatsioon;
  • CISH (chromogen in situ hybridization) - kromogeeni märgisega in situ hübridisatsioon;
  • Real-time PCR (polymerase chain reaction) - reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon;
  • IHC (immunohistochemistry) - immunohistokeemiline uuring;
  • DIF (direct immunofluorescence) - immunofluoresentsuuring.
 
Immunoloogia üksus

 

Üksuses kasutatakse analüüside teostamiseks antigeen-antikeha reaktsioonil põhinevat immunohistokeemilist meetodit, mille abil ilmestatakse erinevate antigeenide olemasolu koepreparaatides.

Patsiendi diagnoosi ja haiguse prognoosi täpsustamiseks on kasutusel ligikaudu 140 antikeha.

Prediktiivsetest analüüsidest teostatakse üksuses HER2 geeni avaldumise määramist rinnanäärme ja seedetrakti kasvajates ning PD-L1 avaldumise hindamist mitteväikerakulise kopsuvähi (NSCLC) diagnoosiga patsientidel.

Lisaks teostatakse kaheksat erinevat immunofluoresentsuuringut neeru ja naha bioptaatidele, et tuvastada kudedes ladestunud immuunkomplekse.

Molekulaarpatoloogia üksus

Üksuses teostatakse real-time-PCR meetodil mutatsioonanalüüsi järgnevates geenides: EGFR (epidermal growth factor receptor), BRAF (B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase) ja KRAS (kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) esinevate mutatsioonide tuvastamiseks.

 

Tsütogeneetika üksus

 

Üksuses määratakse FISH analüüsil mitmeid translokatsioone, et täpsustada hematopatoloogiliste haiguste diagnoosi ja prognoosi. Samuti määratakse FISH analüüsil rinnanäärme- ja seedetrakti kasvajate korral HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) geeni amplifikatsiooni, mille esinemine omab prediktiivset informatsiooni. CISH analüüsil määratakse EBER (Epstein Barr viirus) esinemist koematerjalis.

 

 

Patoloogiakeskus

Mare Rebane

sekretär

617 1398