Hanketeenistus

Hanketeenistus on Regionaalhaigla tugiteenistus, mis korraldab Regionaalhaigla riigihangete alast tegevust ning meditsiiniliste (välja arvatud ravimid) ning mittemeditsiiniliste kaupade tellimist ja haigla sisest tarnimist. Regionaalhaiglas vajalike paljude kaupade ja teenuste rahaline maht ületab riigihangete piirmäära ning seetõttu hangitakse paljud tooted ja teenused riigihanke menetluste tulemusena sõlmitud hankelepingute alusel. Aastas korraldatakse umbes 200 riigihanget.

Info Regionaalhaigla riigihangete kohta asub e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee.

Sven Nirk

Hanketeenistus

Sven Nirk

teenistuse juhataja

617 2016

Ladu

Krista Birnbaum

talituse juhataja

617 1719