Epikutaantestid

Kui Teie arst seostab nahahaigust keskkonnast nahale sattuvate keemiliste ainetega, siis epikutaantestid on ainus võimalus allergilise kontaktdermatiidi diagnoosimiseks.

Testide tegemine

  • Keemilised ained asetatakse Teie nahale (eelistatult seljale) väikestes kambrites plaastriga. Plaastrid jäävad nahale 48 tunniks. Sellel ajal ei tohi selga märjaks teha ega tegeleda füüsilist pingutust nõudva tegevusega. Samuti ei tohi testimise ajal päevitada.
  • 48 tunni möödudes testid eemaldatakse ja hinnatakse tekkinud tulemust esmakordselt.
  • Kontakti kohad nahal märgitakse ära.

Plaastrite kohal võib tekkida sügelus. Kui sügelus läheb väljakannatamatuks, siis palun pöörduge teste läbiviiva arsti poole.
​Tekkida võivad villid allergiliselt reageerinud aladel, kuid väga harva ka pikaajalised reaktsioonid või isegi armid.
Teid kontrollitakse kõige levinumate kontaktallergeenide suhtes. Kui arvate, et Teie probleem on süvenenud seoses mingi aine, toote või ravimiga, siis võtke see endaga kindlasti kaasa (pakend koos koostisosade loeteluga) kui tulete testidele.

NB! Teile ei tehta teste, kui kasutate prednisolooni tablette, saite prednisolooni süsti, kasutate lokaalselt oma seljal hormoonsalve või olete hiljuti saanud seljale päikest. Palun öelge oma arstile, kui mõni eenimetatust on toimunud. Samuti öelge arstile, kui olete rase ja/või toidate rinnaga. 

Teie testide vastus võib tulla negatiivne ja kordusuuring tulevikus võib olla vajalik, sest testid ei ole eksimatud.

Testide paigaldamine ja hindamine:

  • testid paigaldame esmaspäeval,
  • testid eemaldame ja neid hindame esimest korda kolmapäeval,
  • teist korda hindame teste neljapäeval/reedel.