Eesti suurim haigla on tegutsenud kaks aastat

25.07.2003

25. juulil möödub kaks aastat Põhja-Eesti Regionaalhaigla moodustamisest. Kahe aasta jooksul elluviidud tegevused on lähtunud kahest eesmärgist  - ravikvaliteedi tõstmisest ning patsiendirahulolu kasvust. Käivitatud on kõrgeima etapi haiglale omased uued meditsiinierialad, vähendatud endiste riigihaiglate kahjumit ning välja tuldud pankrotiohust.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla moodustamise eesmärk oli koondada suur osa Põhja-Eesti ravitegevusest ühte suurde raviasutusse, hoides seeläbi kokku majandamiskulusid ning tõstes siduserialade tekkega ravikvaliteeti. Tänasel hetkel pakub Regionaalhaigla arstiabi kõikidel meditsiinierialadel. Uute erialadena käivitusid 2002. aastal endokrinoloogia, reumatoloogia, gastroenteroloogia ja nefroloogia erialad.  Aasta lõpus alustas Regionaalhaiglas endine Ida-Tallinna Keskhaiglast hematoloogia osakond. Tänu Keila haigla liitumisele 2003. aasta kevadel pakub Regionaalhaigla täna ka sünnitusabi ning pediaatrilist ehk lastearstiabi.

Kahe aasta jooksul on renoveeritud haigla polikliinik, välja ehitatud kaasaegsed nefroloogia ja hematoloogia osakonnad, endoskoopia kabinetid ning neurofüsioloogia üksus. Hetkel käivad tööd Mustamäe korpuse fuajee koos registratuuri ja kogu logistika ümberehitusel. Samuti on hetkel renoveerimisel operatsiooniblokk, rindkerekirurgia keskuse ruumid ning ortopeedia polikliinik.

Haigla vähenenud kahjum lubab hakata suuremas mahus investeerima ka meditsiinitehnika uuendamisse. Välja on kuulutatud kardioangiograafi ja perifeerse angiograafi hange, mille koguhind on 20 miljoni krooni ümber. Need kõrgtehnoloogilised meditsiiniaparaadid võimaldavad uurida südame- ja kogu organismi veresoonkonda.

Valminud on haigla funktsionaalne arengukava, mis näeb ette meditsiinerialade koondamise Mustamäe korpusesse ja vajaliku juurdeehituse rajamist ning olemasoleva hoonetekompleksi täielikku renoveerimist. Aasta lõpuks valmib ka ehitusprojekt. Ehitustööde algus sõltub lisaks haigla enda finantseerimisele ka Euroopa Liidu struktruurifondide võimalikest rahaeraldistest.

Haiglas töötab kokku 3352 inimest, mis teeb Regionaalhaiglast Eesti suurima meditsiiniasutuse. Töötajatest on 476 arsti, 38 arst-residenti, 1271 meditsiiniõde, 752 hooldustöötajat, 8 proviisorit ning 807 tugiteenuste töötajat. Kahe aastaga on juurde tulnud ligi poolsada arsti ning kümmekond õde. Tugiteenuste töötajate arv on vähenenud ligi saja inimese võrra.

 Regionaalhaigla eelarve aastaks 2003 on 649 miljonit 763 tuhat krooni, millest 551 miljonit krooni finantseerib Eesti Haigekassa. Haigla kahjum on riigihaiglate üleandmise hetkest sihtasutusele vähenenud ligi 30 miljonit krooni.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla moodustati 25. juulil 2001 endiste riigihaiglate Mustamäe haigla, Eesti Onkoloogiakeskuse, Kivimäe haigla, Tallinna Psühhiaatria haigla, Kutsehaiguste haigla, Tallinna Nahahaiguste haigla ja Arstliku perenõuandla baasil. 1. aprillil 2003 liideti Regionaalhaiglaga ka Keila haigla.