Arstid

Regionaalhaiglas töötab üle 550 arsti. Eesti meditsiini ja haigla töötajate järelkasvu kindlustamiseks teeme koostööd haridusasutuste ja erialaseltsidega. Residentide ja tervishoiukõrgkoolide üliõpilaste/õpilaste jaoks on haigla aktiivne praktikabaas. Pakume tööd ja koolitust arstidele ning residentidele ka teistest riikidest.

Struktuuriüksuste juhtide ametikohad Regionaalhaiglas täidetakse konkursi korras, et leida parimad oma organisatsioonist või väljastpoolt.

Konkreetse tööhuvi korral palume ühendust võtta vastava keskuse juhatajaga. Kontaktide leidmisel kasutage palun Regionaalhaigla kontaktide andmebaasi. Samuti võite kontaktide küsimiseks pöörduda personalitalituse poole aadressil personaliotsing@regionaalhaigla.ee.