Arstid

Regionaalhaiglas töötab üle 600 arsti. Eesti meditsiini ja haigla töötajate järelkasvu kindlustamiseks teeme koostööd haridusasutuste ja erialaseltsidega. Residentide, arstitudengite ja tervishoiukõrgkoolide üliõpilaste/õpilaste jaoks on haigla aktiivne praktikabaas. Pakume tööd ja koolitust arstidele ning residentidele ka teistest riikidest.

Struktuuriüksuste juhtide ametikohad Regionaalhaiglas täidetakse konkursi korras, et leida parimad oma organisatsioonist või väljastpoolt.

Konkreetse tööhuvi korral palume ühendust võtta vastava keskuse juhatajaga. Kontaktide leidmisel kasutage palun Regionaalhaigla kontaktide andmebaasi. Samuti võite kontaktide küsimiseks pöörduda personalitalituse poole aadressil personaliotsing@regionaalhaigla.ee.

Konkursid:

osakonna_juhataja_EMO_09.21.jpg

keskuse_juhataja_ortopeedia_08.21_silmaga.jpg

ravikvaliteedi_koordinaator_09.21.jpg

keskuse_juhataja_anesteesia_08.21.jpg