Huge
Big
Medium (default)

Osastohoitoyksikkö

Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen osastohoitoyksikkö sijaitsee Tallinnassa, osoitteissa Hiiu 44 ja Hiiu 39 sijaitsevissa sairaalarakennuksissa.
Osastohoitoyksikkö aloitti toimintansa keväällä 2011 ja yksikössä on yhteensä 132 vuodepaikkaa. Osastohoitoyksikössä on yhteensä neljä osastoa.
Osasto 1 sijaitsee osoitteessa Hiiu 39. Osasto toimii hoiva- ja kuntoutusosastona.
Osasto 2 on tehohoito-osasto ja osasto toimii osoitteessa Hiiu 44 sijaitsevassa sairaalarakennuksessa. Samassa rakennuksessa toimii myös osasto 3 (kirurgian osasto ja onkologian osasto) ja osasto 4 (neurologinen osasto ja sisätautiosasto).
Yksikössä työskentelee 10 lääkäriä, 66 sairaanhoitajaa ja 68 lähihoitajaa, ja lisäksi yksikössä työskentelee erilaisten tukipalvelujen asiantuntijoita. Yksikön työntekijät ovat alansa liittojen ja järjestöjen jäseniä ja yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Viron muiden keskussairaalojen kanssa. Tietoa ja osaamista täydennetään sekä kokemuksia vaihdetaan kansainvälisiin konferensseihin osallistumalla.

Yhteistyöprojektit

Yksikkö tekee yhteistyötä terveydenhuoltoalan korkeakoulujen kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja sekä sairaanhoitajaksi että lähihoitajakasi opiskeleville. Yksikössä toimii kahdeksan harjoitteluohjaajan koulutuksen saanutta sairaanhoitajaa (Evelin Samarajaev, Oksana Luts, Olga Batšinskaja, Elina Reva, Diana Nõmberg-Klaus, Tatjana Lichman). Yksikön potilaiden hoidossa noudattamat työskentelytavat perustuvat näyttöperusteiseen hoitoon, ja näin varmistetaan uusien työskentelymenetelmien kehittäminen ja juurruttaminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä osastohoito tarkoittaa?

Osastohoidolla tarkoitetaan aktiivisen hoitovaiheen jälkeen annettavaa hoitoa, joka liittyy välittömästi edeltävään aktiiviin hoitovaiheeseen. Osastohoidon tavoitteena on palauttaa henkilön terveydentila ja toiminnallisuus. Terveydentilan palautuminen edellyttää toisinaan pidempää sairaalahoitojaksoa potilaan sairastumista edeltävän terveydentilan palautumisen mahdollistamiseksi.
Osastohoidossa jatketaan hoitavan lääkärin määräämää hoitoa. Hoitava lääkäri määrää potilaalle sopivan ruokavalion ja määrittää tarvittaessa myös kuntouttavan liikunnan tarpeen. Lääkäri seuraa potilaan edistymistä ja järjestää tarvittaessa muut hoitovaiheet tai ohjaa potilaan muille osastoille potilaan tilan mukaisesti.
Osastohoitoyksikön henkilökunta koostuu tehohoitolääkäreistä, yleislääkäreistä, kirurgeista, toiminnanohjaajista, teho-osaston sairaanhoitajista, sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Sielunhoitoa ja henkistä tukea tarjoaa keskuksen seurakuntatyöntekijä.

Tarvittaessa potilaan hoitoon osallistuu myös fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä auttaa arjen sujumiseen liittyvien muutosten tekemisessä. Potilaalla voi olla esimerkiksi sairausloman pituuteen tai erilaisten tukien hakemiseen (työkyvyttömyysasteen määrittäminen ja työkyvyttömyyseläke) liittyvää kysyttävää, joihin liittyviä asioita sosiaalityöntekijä auttaa selvittämään.
Psykologi auttaa sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen läheisen sairastuessa. Psykologin puoleen voivat kääntyä sekä potilaat että heidän läheisensä.
Mikäli osastohoidon aikana ilmenee, että sairastumista edeltävä terveydentila ei palaudu, potilas voidaan siirtää hoivaosastolle potilaan tilan vakauduttua. Osastohoitoyksikön toiminnan tavoitteena on vastata tarpeita, olla joustavaa ja välittää potilaalle tietoa uuteen tilanteeseen ja arkeen sopeutumisessa auttavista palveluista.

Osastohoitoyksikkö +372 617 2300+372 617 2300

Osasto 1 +371 617 2989
hoivaosasto
Hiiu 39

Osasto 2 +372  617 2481+372  617 2481
tehohoito-osasto
Hiiu 44

Osasto 3 +372 617 2855+372 617 2855
Kirurgian osasto ja onkologian osasto
Hiiu 44

Osasto 4 +372 617 2720+372 617 2720
neurologinen osasto ja sisätautiosasto
Hiiu 44

 

Osastohoitoyksikkö on potilas- ja perhekeskeinen sairaanhoitoyksikkö, jossa potilaan arvojen, tarpeiden ja mieltymysten huomioiminen on ensiarvoisen tärkeätä.

Dr Merike Johanson
Klinikan ylilääkäri

Osastohoitoyksikkö

Kristina Ivanova

toimistosihteeri

617 2300

Merike Johanson

Merike Johanson

klinikan ylilääkäri

617 2328

Kristel Jõgila

Kristel Jõgila

klinikan ylihoitaja

6172291