Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
Traumapäeval osalejad

Väikesaarte üksuse traumapäev läks edukalt!

21.06.2017

20.-21. juunil toimus Pärnu lähedal Reiu Puhkekeskuses Regionaalhaigla kiirabikeskuse järjekordne traumapäev. Osavõtjateks seekord väikesaarte üksuste esmaabi osutajad. Kuna meditsiinilist esmaabi osutavad Kihnul, Ruhnus ja Vormsil väljaõppe saanud mittemeedikutest saareelanikud, on ülioluline järjepidevalt panustada nende teadmiste ja oskuste lihvimisse.

Käesoleva traumapäeva fookuses olid simulatsiooniülesanded, millega võivad töötajad igapäevaselt saarel kokku puutuda. Töötajatel tuli lahendada praktilisi traumasituatsioone, anda abi insuldi ja infarktihaigele. Loodud telesilla vahendusel tuli teha koostööd telemeditsiini arstiga ja patsienti elustada. Äärmiselt vajalikuks pidasid kõik töötajad kliiniliste juhtumite tagasivaatavat käsitlust. Kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov oli ette valmistanud ülevaate igal saarel reaalselt toimunud väljakutsest. Toimus arutelu väljakutsel osalenutega ning  arutleti sündmuse käsitluse üle. Kõik osalejad said aktiivses arutelus leida toimunule paremaid lahendusi. Sellises käsitlusvormis saadi teadmisi ja häid näpunäiteid, mida oleks antud olukorras võinud teha, kas teisiti või veel paremini.

Traumapäeva instruktoriteks olid kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov, kiirabiosakonna juhataja dr Lilian Lääts, reanimobiiliosakonna õendusjuht Uljana Šatalov ja kiirabikeskuse koolitusõde Riho Männik. Vaatlejatena osalesid haigla ülemarst dr Andrus Remmelgas ja anestesioloogiakliiniku õendusjuht Katre Zirel. 
Dr Remmelgas väljendas traumapäeva kokkuvõtvates lõpusõnades rõõmu ja rahulolu: „Näen, et olete väga huvitatud uute teadmiste saamisest, olete hästi välja õpetatud ning väärite igati nii tööandja kui ka abivajajate usaldust. Usun ja loodan, et teie motivatsioon õppida ei rauge ning abivajajad saavad järjest kindlamalt teile loota.“

Tekst ja fotod: Katre Zirel, anestesioloogiakliiniku õendusjuht