Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
Dr Lauri Maisvee

Teedrajav operatsioon päästis sadu patsiente

12.12.2016

16. detsembril toimub Regionaalhaiglas rahvusvaheline sümpoosion, tähistamaks 25 aasta möödumist esimesest pea- ja kaelapiirkonna mikrovaskulaarsest rekonstruktsioonist Eestis. Üks sümpoosioni eestvedajatest dr Lauri Maisvee (fotol)  kirjeldab blogis pea- ja kaelapiirkonna kasvajaliste haiguste ravis toimunud arenguid, mis on aidanud sadu patsiente.

See teedrajav operatsioon toimus keelevähiga patsiendile Hiiul, tollases Eesti Onkoloogiakeskuses 18. detsembril 1991, kirurgide meeskonda juhtisid dr Jaanus Pikani ja dr Arvo Ulla. Alates sellest ajast on kirurgilised metoodikad pidevalt arenenud ja täienenud, paranenud on operatsioonivahendid ja kasutatavad implantaadid. Eestis on 25 aasta jooksul tänu sellist tüüpi operatsioonidele edukalt ravitud sadu patsiente.

Käesolev sümpoosion on ka kummarduseks 2016. aastal meie seast lahkunud dr Arvo Ullale, kes oli Eestis unikaalse kirurgilise eriala - pea- ja kaelakirurgia - sisuline alusepanija  ning kes oli otseselt seotud eriala edasise arengu ja innovatsiooniga. On oluline märkida ja tunnustada, et kogu praegune pea- ja kaelakirurgide põlvkond on isiklikult tema kasvatatud ja koolitatud. Lisaks on aastakümnete jooksul dr Ulla karmi, kuid õiglast ning isamaalist koolitust saanud paljud residentuuri läbinud kõrva-nina-kurguarstid ja näo-lõualuukirurgid, lisaks neile mitmed ortopeedid, plastikakirurgid ja üldkirurgid. Kindel on see, et dr Ulla on neile kõigile olulise isiksusena meelde jäänud ja nende töökarjääre positiivses suunas mõjutanud.

Mikrovaskulaarne rekonstruktsioon - kaasaegseim metoodika

Mikrovaskulaarne rekonstruktsioon on pea- ja kaelapiirkonna kasvajaliste haiguste operatiivse ravi, traumajärgsete seisundite, raskete krooniliste põletikuliste protsesside ja ulatuslike kaasasündinud deformsuste raviga kaasnevate defektide kirurgilise rehabilitatsiooni võimaldamiseks kõige eesrindlikum, kaasaegsem ja võimalusterohkem metoodika. Pea- ja kaelapiirkonna koed ja elundid on unikaalse ehituse ja funktsiooniga. Kasutades pea- ja kaelaregiooni defektide raviks inimkeha teiste piirkondade kudesid, on tänapäevase kõrgtasemelise kirurgilise raviga võimalik saavutada enamike kahjustatud elundite rekonstruktsioon, tagamaks patsiendile võimalikult head funktsiooni ning samuti ka kosmeetilist efekti.

Mikrovaskulaarse kirurgilise metoodika puhul kasutatakse patsiendi enda keha teiste piirkondade erinevaid kudesid ja nende kombinatsioone (nahk, lihas, fastsia, rasv, luu) koos vastava piirkonna unikaalse verevarustussüsteemiga. Selliselt kasutatavaid piirkondi nimetatakse koelappideks. Kuna koos koelapiga vabastatakse keha doonorpiirkonnast ka verevarustussüsteem ning eraldatakse see üldisest vereringesüsteemist, nimetatakse taolist koelappi „vabaks“ koelapiks ehk vabatransplantaadiks. Kirurgilise operatsiooni järgmises etapis kasutatakse vaba koelappi pea- ja kaelapiirkonna defekti rekonstrueerimiseks, mille käigus on eluliselt oluline roll mirkokirurgilisel koelapi veresoonte ja kaelaveresoonte ühendamisel - see tagab koelapi eluvõimelisuse. Kuna ühendatavate veresoonte diameetrid on tavaliselt vahemiks 1-3mm, tuleb veresoonteõmbluste tegemisel kasutada kas mikroskoobi või kirurgiliste suurendusluupide abi – sellest tuleb metoodika nimesse sõna „mikro“; sõna „vaskulaarne“ tuleb sellest, et operatsioon toimub veresoontel.

Sellist tüüpi rekonstruktiivne kirurgiline ravi võidakse kombineerida ka teiste kaasaegsete kirurgiliste või abistavate tehnikatega nagu arvutil modelleerimine, 3D-printimine ja patsiendile individualiseeritud kirurgiliste implantaatide valmistamine. Väga tähtis on patsiendi operatsiooni-eelne ammendav nõustamine, kirurgilise ravi funktsionaalse mõju selgitamine ja rehabilitatsiooniprotsessi planeerimine.

Ainulaadne raviüksus

Pea- ja kaelakirurgia osakond on Eestis ainulaadne raviüksus, kus tegeletakse süsteemselt kõri, neelu, suukoopa, huule, nina ja ninakõrvalkoobaste, kilpnäärme ja süljenäärmete kasvajatega haigete uuringute ja kirurgilise raviga ning pea- ja kaelapiirkonna naha maliigsete melanoomide ja mittemelanoomsete kasvajate kirurgilise raviga. Meie keskuses tehakse iga-aastaselt 50-60 kõrgetasemelist pea- ja kaelapiirkonna mikrovaskulaarset rekonstruktsiooni, valdav enamik neist samaaegselt onkoloogilise resektsiooniga.

International symposion celebrating 25 years of head & neck microvascular reconstruction in Estonia

Microvascular reconstruction of the head and neck represents one of the most advanced surgical options available for rehabilitation of surgical defects related to removal of head and neck tumours and also related to other medial conditions (e.g. sequelae of major traumas, osteomyelitis, congenital defects etc.) treatable by surgical care. The tissues of the head and neck have unique characteristics, and by borrowing tissue from other parts of the body, we are able to reconstruct most areas of the head and neck in a manner that restores the patients' function and cosmesis.
The technique involves using specific areas of the body that provide a combination of skin, muscle and bone and the blood supply to those areas. These "areas" are referred to as "flaps". Because the blood supply is harvested with the flap, it is then considered "free" of its original blood supply, hence the terms "Free Flap" or "Free Tissue Transfer". The flap is then used to reconstruct the area of the head and neck in question. Once this is complete the microtechnique is used to suture the blood vessels of the flap to blood vessels in the neck, allowing the flap to live as if it were back in its original location,Since these blood vessels are usually 1 to 3 millimeters in diameter, the connections must be done with the help of a microscope or magnifying loupes - hence, the term “micro“ and "vascular" because we are working with blood vessels. 

This type of reconstruction may also be combined with other advanced surgical techniques, such as computer modeling, 3D printing, and customized implant fabrication.  Prior to surgery, patients undergo careful assessment of functional impact and necessary rehabilitation planning.

Department head and neck surgery at the North Estonia Medical Centre performs approximately 50 - 60 of these cases per year. This establishes our department as one and only unit in Estonia performing this complex surgical operation.