Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) ja Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) sõlmisid koostöölepingu

Tallinna Tehnikaülikool ja Regionaalhaigla jätkavad meditsiinitehnoloogia uute suundade arendamist

19.04.2017

Regionaalhaigla  ja Tallinna Tehnikaülikool sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärgiks on uute meditsiinitehnoloogia suundade arendus ning teadus- ja arendustöö tulemuste rakendamine ravipraktikas.
Ühiselt arendatakse edasi tipptehnoloogiat ja innovatiivseid ravimeetodeid perekondliku hüperkolesteroleemia ehk „halva“ kolesterooli pärilikult kõrge taseme kiireks diagnostikaks. Samuti integreeritakse TTÜ-s loodud radioloogia kõnetuvastussüsteem PERHi radioloogia infosüsteemi ning täiustatakse paljusid hüpertriglütserideemia ehk levinuimate rasvhapete, triglütseriidide, veres kõrge taseme varase avastamise tehnoloogiaid.

Tehnikaülikooli rektor akadeemik Jaak Aaviksoo rõhutas, et järjest suuremat rolli klassikalise arstiteaduse kõrval omab meditsiinitehnoloogiate areng. „Tallinna Tehnikaülikoolil on suurepärane võimalus koostöös Eesti suurima haiglaga panustada Eesti tervishoidu,“ kinnitas rektor Aaviksoo.

"Koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga on olnud pikaajaline ja viljakas. Meil on hea meel, et selline mõlemapoolselt väärtuslik koostöö jätkub konkreetsete projektidega ja selgete eesmärkide suunas," ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla  on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtusteks on patsiendikesksus, professionaalsus, uuendusmeelsus ja meeskonnatöö. Regionaalhaiglas töötab patsientide heaks enam kui 3900 inimest – arstid, õed, hooldajad, spetsialistid. Regionaalhaigla pakub sarnaselt Euroopa ülikoolihaiglatega raviteenust kõigil arstlikel erialadel, v.a silmakirurgia ja sünnitusabi.

Tallinna Tehnikaülikool on kaasaegne tehnoloogiaülikool, mille tugevus on tehnika-, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. TTÜ vastutab eelkõige inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest Eestis.

Ülikoolis on 700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 70 000-ni. Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak hõlmab 72 ehitist. Üliõpilastele pakutakse suurepärast tudengi- ja kultuurielu, ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed paremad Põhja-Euroopas. 

Fotod allkirjastamisest   https://goo.gl/photos/5bApojrSq3VKYF7G8