Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Patoloogiakeskus

Diagnostikakliiniku koosseisu kuuluv patoloogiakeskus on juhtiv patoloogiaalast diagnostikateenust osutav üksus, kus on kaetud nii üldpatoloogia kui ka eripatoloogia tänapäevase diagnostika vajadused.
Patoloogiakeskuse struktuur on jaotatud kolmeks osakonnaks:

Histopatoloogia osakond
Histopatoloogia üksus
Lahangupatoloogia üksus

Molekulaarpatoloogia osakond
Molekulaarpatoloogia üksus
Tsütogeneetika üksus

Tsüto- ja hematopatoloogia osakond
Hematopatoloogia üksus
Tsütopatoloogia üksus

Nüüdisaegne patoloogia tegeleb põhiliselt haiguste elupuhuse uurimisega rakutasandil ja koelisel tasandil. Diagnostiliseks tööks kasutame morfoloogilisi, immunoloogilisi, molekulaarbioloogilisi või tsütogeneetilisi uurimismeetodeid. Need on aluseks kasvajate liinikuuluvuse määramisel, subklassifitseerimisel ning residuaalse haiguse hindamisel või raviefekti monitooringul, põhinedes kasvajate WHO klassifikatsiooniga sätestatud nõuetel.
Lisaks teostame pato-anatoomilisi lahanguid, mille eesmärk on täpsustada diagnoos või surma põhjus.

Morfoloogilised uuringud

Patoloogiteenuse nurgakiviks on morfoloogilised uuringud, eelkõige histoloogilised uuringud, mille puhul uurime eelnevalt veetustatud ja seejärel parafiini sisestatud, mikrotoomil lõigatud ning alusklaasile asetatud üliõhukesi koelõike, mida värvitakse vastavalt rutiin- või erivärvingute metoodika abil.

Laialdaselt kasutame immunoloogilisi lisavärvinguid, mis põhinevad antigeeni ja antikeha reaktsioonil ning mida nimetatakse vastavalt kasutatud algmaterjalile (tsütoloogilised preparaadid või koelõigud) immuunohisto- või immuunotsütokeemilisteks lisavärvinguteks. Tsütoloogiateenuse aluseks on haiguskoldest erinevate meetoditega võetud rakkude morfoloogia hindamine. Lisaks on võimalik rakutasandil täiendavalt teha immunoloogilisi või molekulaarseid lisauuringuid.

Keskus töötab argipäevadel kella 8.0016.00.

Patoloogiakeskuse proovivõtu käsiraamat

Saatekirjad

Uuringute nimistu

 

Patoloogiakeskus

Kristi Danjuk

sekretär

617 2013

dr Tiina Leismann

juhataja

617 2022

Evelin Tomingas

juhtiv laborant

617 1094