Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
PERH_249.jpg

Mais Tallinnas toimuv rahvusvaheline konverents käsitleb onkoteraapia arenguid Eestis ja Euroopas

26.05.2017

Eesti Onkoteraapia Ühing, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum korraldavad rahvusvahelise konverentsi, kus arutletakse onkoteraapia võimaluste ja tulevikuperspektiivi üle. Kõrgetasemeline konverents toimub Tallinnas  26. mail.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ennustab, et järgneval kahel kümnendil kasvab uute kasvajajuhtumite arv 70%. Kui 2012. aastal avastati maailmas 14,1 miljonit uut vähijuhtumit ning 8,2 miljonit inimest kaotas haiguse tõttu elu, siis ka tulevikuprognoos pole kuigi optimistlik - World Cancer Research Fund International prognoosib 2035. aastaks 24 miljonit uut haiget.

 „Mitme vähipaikme, näiteks rinna-, eesnäärme-, soole-, munasarja-, neeru- ning ka kopsuvähi ja melanoomi puhul on ravivõimalused muutnud tuleviku väljavaated paremaks kui iial varem,“ ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia ja hematoloogia kliiniku juhataja dr Vahur Valvere. Üldine viie aasta vähielulemus on Eestis suurenenud 46% protsendilt 59% (aastad 1995-1999 kuni 2010-2014). „Sellised edusammud teevad rõõmu. Eesti vähipatsientide viie aasta elulemus läheneb Põhjamaades ravitud haigete elulemusele ja  mõnes rahvusvahelises  võrdluses mõne vähipaikme osas isegi ületab seda," lisas Regionaalhaigla keemiaravikeskuse juhataja dr Helis Pokker. 

Eesti Onkoteraapia Ühing tähistab käesoleval aastal oma 10. juubelit. „Onkoteraapia Ühing on kümne tegustsemisaastaga andnud olulise panuse onkoloogilise ravi  arendamisse Eestis,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja dr Peeter Padrik, kes teeb konverentsil ka selleteemalise ettekande.  Dr Padrik lisas: „Tulevikule mõeldes seisab meil ees tõsine töö eriala arengu ja järelkasvu tagamisel.“  Just tulevikuperspektiivi teemal on konverentsil kavas ka paneeldiskussioon.

Dr Valvere käsitleb oma ettekandes keemiaravi arengut ja perspektiivi Eestis.  Euroopa Onkoteraapia ühingu (ESMO) poolt teeb ettekande prof Christian Dittrich, kes tutvustab onkoteraapia arenguid maailmas ja Euroopas kokkulepitud standardeid eriala arendamisel. Traditsiooniliste ja uute ravimeetodite tänapäevaseid võimalusi tutvustab dr Alexandru Eniu „Ion Chiricuta“ Vähiinstituudist Rumeenias. Süsteemravi tulemuslikkusest kliiniliste uuringute baasil räägib dr Pia Österlund Tampere Ülikooli Vähikliinikust. Arutluse alla tuleb ka personaalmeditsiin ja patsiente puudutavad õiguslikud aspektid.