Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Kvaliteeditagamise osakond

Kvaliteeditagamise osakonna ülesanne on juurutada verekeskuses toimiv kvaliteedisüsteem, mis hõlmab kõiki kvaliteedi elemente:  struktuur, töökorraldus ja ametijuhendid, dokumentatsiooni, personali, seadmete, ruumide ja materjali haldamine, muudatuste ja valideerimiste juhtimine, kvaliteedikontroll, mittevastavuste ja kaebuste käsitlemine, enesehindamine, suhted klientide ja lepingupartneritega, tegevuste korrigeerimine ja parendamine.

Kvaliteeditagamise osakonna igapäevatöö on kvaliteedisüsteemi toimimise koordineerimine ja jälgimine, valideerimiste, muudatuste ja arenduste juhtimine, siseauditite korraldamine koostöös teiste osakondadega, mittevastavuste, mittestandardse tegevuse ja teabe registreerimine, tagasivaate- ja verevalvsuse juhtumite uurimise korraldamine ning suhtlus selles vallas järelevalveorgani ja lepingupartneritega.

2012. aastal toimus verekeskuses 38 muudatust, 21 valideerimist ning tehti 16 kvaliteediauditit. Registreeriti 161 mittevastavust, millele järgnesid korrigeerivad tegevused. Ravimiametis registreeriti 29 verevalvsuse juhtumit ja algatati 32 tagasivaateprotseduuri. Kvaliteedi ja efektiivsuse jälgimiseks on rakendatud mitmeid indikaatoreid, näiteks ebaõnnestunud vereloovutuste ja doonorireaktsioonide arv, tagasisaadetud doonorite arv, haiglate tellimuste täitmine, verevarude optimaalsus, laborite tegevuste kvaliteet, uuringutulemuste saabumise õigeaegsus, väljasõitude efektiivsus, mõnede tootmisprotsesside sobivus eesmärkidele, mittevastavuste korrigeerimise efektiivsus. Kvaliteeditagamise osakonna korraldamisel toimuvad igakuised kvaliteedikoosolekud, millest võtavad osa kõigi osakondade vastutavad töötajad. Osakonda juhib kvaliteedijuht dr Tatjana Plahhova, koosseisus on ka kvaliteedi tagamise spetsialist ja kvaliteedispetsialist.

Doonorluse arendus

Doonorluse arendus kuulub verekeskuse igapäevaste oluliste tegevuste hulka. Seda ülesannet täidab doonorluse arendusjuht Ülo Lomp. Doonorluse arenduse peamised suunad on elanikkonna, eriti noorte teavitamine doonorlusest, uute doonorite leidmine ja olemasolevate doonorite motiveerimine. Doonorluse arendusjuht peab regulaarselt loenguid õppeasutustes ja väljaõppekeskustes, koolide või kohalike omavalitsuste juures on moodustatud doonorluse saadikute rühmad, kes aitavad samuti teavitust teha.

Igal aastal toimub doonorite austamisüritus Tallinna raekojas, viimastel aastatel on olnud doonorluse teemaline teatrifestival koolidele, joonistusvõistlus ning tähtpäevadega seotud üritused: ülemaailmne tervisepäev, rahvusvaheline doonoripäev jne. Verekeskus teeb verevarude tagamiseks ja doonorite motiveerimiseks koostööd kaitsejõudude, päästeameti ja kohalike omavalitsustega, toetajateks on teatrid, spordiliidud, muuseumid ja hulk ettevõtteid. Doonorluse arendusjuhi alluvuses töötab veel doonorluse spetsialist, kes tegeleb igapäevase väljasõitude organiseerimisega ning saadab doonoritele personaalseid kutseid e-posti, SMSi ja posti teel.

dr Tatjana Plahhova

kvaliteedijuht

617 3005