Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
EMO konverents 2014.jpg

Erakorralise meditsiini kevadkonverents juba 7. aprillil

23.03.2017

7. aprillil kogunevad erakorralise meditsiini valdkonnas töötavad meedikud juba üheteistkümnendat korda toimuvale traditsioonilisele erakorralise meditsiini kevadkonverentsile, et kuulata  ettekandeid aktuaalsetel teemadel. Tänavu keskendutakse neljale põhiteemale: eduka elustamise järgse ravi aspektidele, masskannatanute situatsiooni lahendamise plaanidele, akuutpsühhiaatria teemadele ning töötajate läbipõlemisele. 

Konverents toimub Hilton Tallinn Park hotellis ning konverentsile saab registreeruda 31. märtsini, täites elektroonilise registreerimisvormi.

Erakorralise meditsiini kevadkonverentsi ühe eestvedaja, Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Vassili Novaki sõnul hõlmab erakorralise meditsiini süsteem haiglaeelset ehk kiirabi ning haigla erakorralise meditsiini osakondade koostööd. Dr Novak: „Kiirabibrigaad ning erakorralise meditsiini arstid ja õed on need, kes alustavad enamasti ägedate haiguste, traumade ja mürgistuste esmase diagnoosimise ja raviga. Seega oleneb paljuski just nende tegevusest ja otsustest see, kuidas inimene hiljem terveneb.“

Konverentsi esimeses osas keskendutakse elustamisele, kui ühele peamisele kvaliteediindikaatorile, sest edukast taaselustamisest sõltuvad nii järgmised ravietapid haiglas kui ka hilisem tervenemine ja elukvaliteet. Dr Novak toonitab: „Edukas taaselustamine ning edasine tervenemine sõltub paljuski sellest kui hästi ja operatiivselt iga lüli ahelas – patsiendi lähedane, häirekeskuse dispetšer, kiirabi brigaad, EMO meedikud, vajadusel opi-, intensiivravi ning järel- ja taastusravi meeskonnad töötavad ja toimivad. Väga oluline moment on inimeste teadlikkusel, et nad teaksid elustamise ABCd ning alustaksid koheselt enne meedikute saabumist elustamisega, sest tänu kohesele tegutsemisele paraneb oluliselt võimalus kannatanu elu päästa.“

Prof Kjetil Sunde Norra Ülikoolihaiglast jagab oma kogemusi ülikoolihaigla intensiivravis ning haigla toimimisest 2011. aastal toimunud  masskannatanutega Utøya tragöödia ajal.

Teises osas tuleb juttu katastroofimeditsiini metoodikatest MIMMS ja HMIMMS, mis on maailmas laialt rakendust leidnud ning on kavas ühtselt rakendada ka Eestis. Professor Peep Talving tutvustab suure verejooksu sulgemise uut metoodikat REBOA, mida käsitleti põhjalikult hiljutisel rahvusvahelisel traumakirurgide konverentsil. Erinevalt paljude teiste erialade tohtritest on erakorralise meditsiini meedikutel võimalus ja ka kohustus osaleda erinevatel välismissioonidel kriisikolletes. Kogemusi rahuvalve missioonilt jagab teistega reanimobiiliüksuse arst Triinu Keskpaik.

Nii erakorralise meditsiini osakondade kui ka kiirabi meedikute töö on teadagi väga pingeline ning intensiivne, pahatihti töötatakse suure koormusega ka mitmel erineval töökohal, sestap varitseb paljusid oht läbi põleda. Seda temaatikat käsitlevad dr Tanel Lepik ning kliiniline psühholoog Marko Neeme, kes tutvustab erakorralise meditsiini ja kiirabi töötajate seas läbi viidud uuringu tulemusi. Kolmandas osas tuleb juttu ka psühhiaatria ja erakorralise meditsiini kokkupuute punktidest, nimelt deliiriumis või suitsiidikatse teinud patsientide käsitlusest.

XI ERAKORRALISE MEDITSIINI KEVADKONVERENTS

Reedel, 7. aprillil 2017 kell 10.00-17.00

Hilton Tallinn Park hotelli II korruse konverentsiruumis Ballroom
(Fr. R. Kreutzwaldi 23,Tallinn)

10.00-11.00 Registreerimine ja tervituskohv

I osa
Moderaatorid: Valdo Toome, Aleksander Sipria

11.00–11.15 Konverentsi avasõnad. Andrus Remmelgas, MD Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Valdo Toome, MD Põhja-Eesti Regionaalhaigla
11.15–11.35 Prehospitaalne taaselustamine—kas vanus loeb? Lilian Lääts, MD Põhja-Eesti Regionaalhaigla
11.35–11.55 Haiglasisene elustamine—kas ERC 2015 andis efekti? Arkadi Popov, MD Põhja-Eesti Regionaalhaigla
11.55–12.30 An Update on post resuscitation care. Prof Kjetil Sunde, MD, PhD, FERS Oslo University Hospital

12.30—13.30 LÕUNA

II osa
Moderaatorid: Peep Talving, Arkadi Popov

13.30–14.05 Dealing with a mass casualty event—focus on the ICU management. Prof Kjetil Sunde, MD, PhD, FERS Oslo University Hospital
14.05–14.25 MIMMS ja HMIMMS — mis ja milleks? Ahti Varblane, MD Kaitseväe ühendatud õppeasutused
14.25–14.45 REBOA: a new kid in the block. Prof Peep Talving, MD, PhD, FACS Põhja-Eesti Regionaalhaigla
14.45–15.00 Eesti erakorralise meditsiini arst rahuvalve missioonil: muljed ja mälestused. Triinu Keskpaik, MD Põhja-Eesti Regionaalhaigla

15.00–15.30 KOHVIPAUS

III osa
Moderaatorid: Ago Kõrgvee, Vassili Novak

15.30–15.45 Kui empaatiast saab apaatia ... Tanel Lepik, MD Põhja-Eesti Regionaalhaigla
15.45–16.00 Kiirabi ja EMO töötajate läbipõlemine – kes on enim ohustatud? Marko Neeme, kliiniline psühholoog Põhja-Eesti Regionaalhaigla
16.00–16.30 Deliirium—kas psühhiaatri või erakorralise meditsiini arsti probleem? Kristo Erikson, MD Oulu University Hospital
16.30–16.50 Suitsiidikatse diagnostika ja käsitlus EMOs ja kiirabis. Prof Airi Värnik, MD, PhD Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut
16.50—17.00 Diskussioon

* Korraldajad jätavad õiguse teha kavas muudatusi

Konverentsile saab registreeruda 31. märtsini, täites elektroonilise registreermisvormi.
Osavõtutasu 48 eurot. Registreerunutele saadetakse arve.

EEMASi täieõiguslikele liikmetele osavõtt tasuta, registreerimiseks pöörduda Kadi Nukki poole:  tel 617 2191, kadi.nukki@regionaalhaigla.ee

Osavõtjatele väljastab Põhja-Eesti Regionaalhaigla digitaalse koolitustunnistuse.

Olete oodatud!