Avaleht     In English
   Otsi
Sisukord Teabenõue  
Statsionaarse ravi keskus

Oleme Eestis ainuke psühhiaatriahaigla, mis tänu suurele teeninduspiirkonnale suudab haiglaravi vajajaid diagnoosipõhistes osakondades teenindada.
Haiglas on ööpäevane psühhiaatriline valvering, valvetoa telefon on 617 2650.

Meie osakonnad:
1. Depressiivsete ja neurootiliste häirete osakond / vanemarst dr Viktor Sergejev
Osakonnas toimub peamiselt meeleolu- ja ärevushäiretega ning somatisatsioonihäiretega patsientide ravi.
2. Mittepsühhootiliste kriiside osakond/ vanemarst dr Ülle Võhma
Osakonnas ravitakse raskemate meeleoluhäirete, isiksushäirete ja söömishäiretega patsiente.
3. Meeste subakuutosakond / vanemarst dr Kai Konsap
Osakonnas ravitakse kroonilise kuluga psühhootiliste häiretega meespatsiente.
4. Naiste subakuutosakond/ vanemarst dr Evelin Eding
Osakonnas ravitakse kroonilise kuluga psühhootiliste häiretega naispatsiente.
5. Akuutosakond/ vanemarst dr Katrin Eino
Osakonnas ravitakse erinevaid ägedate psüühikahäirete all kannatavaid patsiente, kes tervise paranemisel jätkavad ravi teistes osakondades.
7. Laste- ja noorukitepsühhiaatria osakond / vanemarst dr Irja Ivarinen
Osakonnas ravitakse lapse- ja noorukiea psüühikahäireid.
8. Üldpsühhiaatria osakond/ vanemarst dr Mari Liis Laanetu
9. Esmaste psühhooside integratiivravi osakond / vanemarst dr Erika Saluveer
Osakonnas toimub esmakordse psühhootilise häirega patsientide ravi ning soovi korral võimaldatakse patsientidel osaleda integratiivravis. Psühhoosi integratiivravi tähendab lisaks patsiendile tema lähedaste kaasamist raviprotsessi, milles osalevad peale psühhiaatri ka psühholoogid, pereterapeudid ja psühhiaatriaõed. Integratiivravi patsiendi jätkavad ka haiglavälist ravi.