Avaleht     In English
   Otsi
Sisukord Teabenõue  
Haiglast

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on Eesti tipphaigla, mille põhiväärtusteks on patsiendikesksus, professionaalsus, uuendusmeelsus, meeskonnatöö. Enam kui 3400 töötajaga Regionaalhaigla koosneb seitsmest kliinikust: anestesioloogia-, diagnostika-, kirurgia-, psühhiaatria-, sisehaiguste-, onkoloogia- ja hematoloogia- ning järelravi kliinikust. Meie korpused asuvad Mustamäel, Hiiul, Seewaldis, Pelgulinnas ja Kosel.
2010. aastal  käivitunud X-korpuse näol on tegemist nüüdisaegseima haiglahoonega Läänemere regioonis – tehnoloogiliselt 100% digitaalne ja tänapäevane, logistiliselt innovaatiline ja kõrge efektiivsusega, kõrgeima võimaliku ohutusastmega nii patsiendile kui ka personalile.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla moodustati 25. juulil 2001 Vabariigi Valitsuse otsusega Mustamäe haigla, Kivimäe haigla, Eesti Onkoloogiakeskuse, Tallinna Psühhiaatriahaigla, Tallinna Nahahaiguste haigla, Arstliku Perenõuandla ja Kutsehaiguste kliiniku baasil.

Regionaalhaigla visioon on olla aastaks 2015 Euroopas tunnustatud meditsiinikeskus.

Regionaalhaigla missioon on Eesti elanikkonna ja tervishoiusüsteemi arstliku turvalisuse tagamine paljuprofiilse akuutravi haiglana, õppe-, teadus- ja arendustöö eestvedamine meditsiinis ja tervishoius.

Meie põhiväärtused on: patsiendikesksus, professionaalsus, uuendusmeelsus, meeskonnatöö.
Patsiendikesksus
• Patsient on kõigi meie tegevuste keskmeks.
• Leiame igale patsiendile optimaalseima ravilahenduse.
• Suheldes patsiendiga lähtume arstieetika põhimõtetest ja headest tavadest.
• Hoolime patsiendist ja austame tema privaatsust.
Professionaalsus
• Meil töötavad parimate teadmiste ja oskustega spetsialistid.
• Erinevate haigusjuhtude hulk ja nende lai spekter tagavad efektiivseima ravi.
• Kasutame tööaega efektiivselt.
• Oleme ambitsioonikad, loome võimalused talentide eneseteostuseks.
Uuendusmeelsus
• Rakendame tipptehnoloogiat ja innovatiivseid ravimeetodeid – teeme uusi asju esimesena Eestis.
• Oleme referents- ja oskusteabekeskus ning tervishoiuvõrgustiku kese Põhja-Eestis. Koolitame teisi meditsiiniettevõtteid uusimate ravimeetodite alal.
• Oleme innovatiivsed ka ravitööd toetavates funktsioonides (IT, insener-tehnilised tööd jne) ning töökorralduses.
• Toetame igakülgselt tippspetsialistide teadustegevust.
Meeskonnatöö
• Kuulame kõikide arvamusi, meie otsustus- ja juhtimisprotsessid on demokraatlikud.
• Kõik raviprotsessis osalejad (meedikud jt töötajad) tunnevad end osana ühtsest tiimist.
• Meie juhid on teadlikud enda rollist töötajate arendajana, infovahendajana.